Özel Esentepe Hastanesi
Makat çatlağı tedavisi

Klasik cerrahi  tedavide makat çevresi kaslarının bir kısmının kesilerek gevşeklik sağlanmaktadır. Ancak ilerleyen yaşlarda ve zaman içinde makat kaslarının yetersiz gelmesi ile gaz ve gaita kaçırma meydana gelebilir.  Bu kasın kesilmesi geri dönüşümsüzdür . Bu nedenle klasik cerrahiye alternatif olarak daha çok estetik amaçlı olarak kullanılan Botilismus toksini ( Botilussmus toksini ) ile  tedavi uygulanmaya başlamıştır.

Botilismus toksiniun makat çatlaklarına etkisi nedir ?

Botilismus toksini uygulanmasını takiben  2-6 ay süre ile uygulanan makat kasında geçici bir  felç oluşturur. Makatta oluşan gevşeme ile dışkı daha rahat geçmekte ve makat çatlağı yada yırtığı vücut tarafından iyileştirilmektedir. Makat çatlağının iyileşmesi için makat kaslarında geçici bir gevşeme sağlanır ve çatlağın iyileşmesi için süre kazanılır. Bu sürenin sonunda yeterli iyileşme sağlanırsa botilismus toksini tedavisinin tekrarı gerekmez.  Ancak yeterli iyileşme sağlanamaması durumunda tedavi tekrar edilebilir.

Botilismus toksini tedavisinin etkinliği nedir ?

30 İÜ botilismus toksini uygulanması ile hastaların %85’inde başarı sağlanmaktadır. Ancak  %5-15 hastada botilismus toksini tedavisine rağmen başarı sağlanamayabilir. Bu durumlarda makatta çatlak oluşturabilecek diğer hastalıklar araştırılmalıdır. 

Botilismus toksini tedavisi herkese uygulanabilir mi ?

Gebeler, Emziren lohusalar , anal fistülü olanlar, 18 yaş altı ve 70 yaş üstü hastalarda uygulanması tavsiye edilmemektedir.

Tek başına botilismus toksini uygulaması yeterlimidir ? Başka  önlemler alınmalımıdır ?

 Kabız  olmamak için düzenli sağlıklı besinler tüketilmeli ve bol içilmelidir. Kahve ve alkol tüketimi azaltılmalıdır. Düzenli spor yapılması fayda sağlamaktadır. Dışkılama alışkanlığı düzenli olmalı ve yaşam tarzı düzenlenmelidir. Diyet ve diğer önlemlere dikkat edilmemesi makat çatlağının tekrar ihtimalini arttırmaktadır.  

Botilismus toksini uygulaması  nasıl yapılmaktadır ?

 Botilismus toksini uygulaması lokal anestezi altında yapılabileceği gibi genellikle hasta uyumunun daha iyi olmasından dolayı spinal veya sedasyon anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyathane şartlarında  makat çevresi kasına botilismus toksini enjeksiyonu yapılmakta ve çatlak  zemini temizlenerek iyileşmesi için zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca nöbetçi  meme  mevcutsa çıkarılmakta ve detaylı anal muayene yapılmaktadır.  Yapılan işlem 10 dakika sürmekte ve aynı gün içerisinde hasta taburcu edilmektedir.

Tuvalete çıkmak işkenceye döndüyse,  tuvaletiniz gelir diye yemek yemekten korkuyorsanız, tuvalet sırasında makata cam parçaları batıyor ve geçmek bilmiyor diyorsanız büyük ihtimalle anal fissürünüz vardır.

Bu durum kişilerin günlük yaşantısında konforu tamamen bozmakta ve aktif çalışan kişilerde iş hayatını olumsuz etkilemektedir.

Çoğunlukla  estetik amaçlı kullanılan botilismus toksiniun anal fissürdeki yeri nedir? Neden anal fissürde botilismus toksini kullanılıyor?

Anal fissürün klasik cerrahisinde LİST operasyonu dediğimiz makatın tutma fonksiyonlarının %10 luk kısmını sağlayan iç anal kasın kesilip anüsün genişlemesi ve rahatlaması sağlanarak tedavi edilir. Geridönüşümü olmayan bir işlemdi.Bu işlem uygulanan hataların %5-10 nun da ilerleyen dönemlerde kısmi sıvı gaita ve gaz tutamama sorunu ile karşılaşılmaktadır.

Bu neden le kliniğimizde bu yöntem kullanılmamaktadır!!!!!

Peki botilismus toksini uygulama ile nasıl iyileşme sağlanmakta?

Bildiğiniz gibi botilismus toksini botilinum toksinidir. Bu toksin kaslarda yaklaşık 4-6 aylık bir felç yaratmaktadır. Klasik cerrahi yöntemde kesilen makatın iç kasına belirli bir dozda yaparak 4-6 aylık bir geçici felç yaratıp makatın rahatlaması, ağrıların geçmesini ve makatta çatlağın iyileşmesini sağlıyoruz.

Bu yöntemde anal bölge anatomisinde bir değişiklik olmadığı için ilerleyen dönemlerde herhangibir dışkı kaçırma sorunu ile karşılaşmıyoruz.

İşlem ameliyathane şartlarında ve hasta tercihine göre lokal, spinal ya da genel  anestezi yöntemlerinden birini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Operasyon yaklaşık 10 dakika sürmekte ve operasyon sorası hasta 2 saat kadar serviste takip edildikten sonra aynı gün taburcu edilmektedir.

Botilismus toksini ile makat çatlağı tedavisi uygulayan hekimlerimiz...

Op.Dr. Ergin Kopal

Op.Dr. Özgür Türk