Özel Esentepe Hastanesi
Burun Estetiğinde Piezo Yöntemi

Bu yöntem, beyin cerrahisi için geliştirilen ‘Piezo Cerrahi’den yola çıkılarak geliştirilmiş. Beyin cerrahisinde kullanılmasının nedeni, kullanılan ses dalgaları beyin zarına, dokusuna ya da damara geldiğinde zarar vermemesi olarak bildiriliyor. Kemik şekillendirmesi, milimetrik olarak ölçülebildiği için hem sonuçlar daha öngörülü oluyor hem de hasta tatmini artıyor.

Piezo Cerrahisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Burun kemiğinde de yumuşak dokuya zarar vermeden kemiği ultrasonik ses dalgaları ile şekillendiriliyor. Böylece kemik üzerinde bulunan damar yapıları, kemiğe bitişik kıkırdak dokular ve cilt ultrasonik bıçaklardan zarar görmüyor. Morluk ve şişlikler neredeyse yaşanmadığı gibi, kesiler kontrollü olduğu için hatlar kalemle çizilmiş gibi düzgün oluyor. Kemikler düz hatlarda ve istenen açılarda kesiliyor, burun yanlarındaki kemikler daha iyi inceltilebiliyor. Hasta, kontrol dışı burun kemiklerinin kırılması tamamen önlendiği için kötü görünüm yaratabilecek bozukluklardan kolaylıkla kurtuluyor.

Geleneksel Yöntem ile Piezo Cerrahisi Arasındaki Fark Nedir?

Şu anda birçok yerde kullanılan mevcut geleneksel yöntem, burun kemiğinin kesilmesi ile yapılıyor ve kemiklerin şekillendirilmesi cerrahları zorluyor. Kemiğin keski veya çekiç ile kesilmesiyle, ameliyattan sonra hastanın yüzünde morluk ve şişlikler oluyor. Nedeni de kesilme sırasında bu bölgedeki damarların zedelenmesi ve doku içi kanamalar olarak biliniyor. Darbenin etkisiyle baş bölgesi çok etkileniyor ve kemiğin iç bölgesindeki damarlar kesilip kanamaya neden oluyor.

Piezo Cerrahisinde ise, burun kemiği ultrasonik ses dalgaları ile şekillendirildiğinden kemik üzerinde bulunan damar yapıları, kemiğe bitişik kıkırdak dokular ve cilt ultrasonik bıçaklardan zarar görmüyor. Morluk ve şişlikler de görünmüyor. Ayrıca hatlar istenildiği açılarda kesilebiliyor.

Bursa’da Bir İlk

Bursa’da Piezo Cerrahisini ilk kez uygulamaya sokan Operatör Doktor Önder Akdeniz, alanında uzman ve operasyon sonrası sürecin de takipçisi. Piezo Cerrahisini mutlak olarak öneren ve Bursa’da ilk ve tek olarak Piezo Cerrahisini uygulayan Akdeniz, estetik ve sağlığın bütünleştiği operasyonların önemini vurguluyor.