Özel Esentepe Hastanesi

Uzmanlık eğitimini yine GATA’da 1994 yılında tamamlamıştır. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Samsun Asker Hastanesi, Türkiye Kızılay Derneği Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi  Samsun, Özel Bursa Anadolu Hastanesi, Medical Park Samsun Hastanesi’nde çalışmıştır. İngilizce bilen Özsoy evlidir.

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:

  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik )Derneği
  • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
  • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
  • Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD)
  • Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
  • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD)