Özel Esentepe Hastanesi

2003-2008 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü'nde Dahiliye asistanı olarak görev yapan Karaca, 04 temmuz 2008 tarihinde tez savunmasını yaparak İç Hastalıkları Uzmanı oldu.

Makedonca, Sırpça, Arnavutça ve Fransızca bilen Karaca, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Dr. Karaca'nın uzmanlık tezi : İnterlökin 4 gen polimorfizminin hastalığın seyrine olan etkisi

Uluslararası yayın :Epithelioid Angiosarcoma, Acta Cytologica2010;54:109-112

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

  • Türk Tabipleri Birliği
  • Bursa Tabip Odası
  • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD)