Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt

Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt
Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik)
Hakkında

14 Eylül 1983 Adana doğumlu olan Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt; 1995-1998 yılları arasında Adana Anadolu Lisesi’nde, 1998-2001 yılları arasında da Mersin Fen Lisesi’nde eğitim almıştır.

Doç. Dr. Akkurt; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2001-2007), Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2007-2012), Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim dalı, Perinatoloji (riskli gebelik) yan dalı (2014-2017) ve Maryland Üniversitesi, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, Fetal ekokardiyografi eğitimi (2016) ile eğitim hayatını noktalamıştır.

2012-2013 yıllarında Afyon Zübeyde Hanım Doğumevi’nde görev yapan Dr. Akkurt; 2013-2014’de Kars Devlet Hastanesi’nde, 2017-2019 yılları arasında da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Akkurt, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Tıbbi İlgi Alanı: Obstetri, vajinal ve sezaryen doğum, riskli gebeliklerin takip ve yönetimi;

1-) Anne Adayının Gebelik Öncesi Hastalıkları;  Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, Şeker hastalığı,  Hipotiroidi - Hipertiroidi gibi endokrin hastalıklar, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, Bağırsak hastalıkları.

2-) Hamilelik (Gebelik) Sırasında Karşılaşılan Sorunlar : Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), gestasyonel diyabet, anormal ikili test sonucu, anormal üçlü test sonucu, anormal dörtlü test sonucu, yüksek Αlfa-fetaprotein, İkiz gebelik, üçüz gebelik ve diğer çoğul gebelikler, erken doğum öyküsü, erken membran rüptürü (erken su gelmesi), tekrarlayan gebelik kaybı, fetüste gelişme geriliği, plasenta previa (plasenta yerleşim bozuklukları)

Özellikli İşlemler: Ayrıntılı ultrasonografi ile organ taraması, 3 ve 4 boyutlu renkli ultrasonografi, amniyosentez (karından su alma işlemi), koryon villus biyopsisi (fetus eşinden (plasenta) örnekleme işlemi), kordosentez (fetal kandan örneklemesi), multifetal redüksiyon işlemi (3 veya 4’ten fazla fetüse sahip çoğul gebeliklerin tekiz veya ikiz gebeliğe düşürülmesi), torakoamniyotik şant işlemi (anne karnında fetüste göğüs kafesinde biriken suyun boşaltılma işlemi), vezikoamniyotik şant işlemi (idrar kesesi çıkışındaki darlıklara bağlı boşaltılamayan idrarın, idrar kesesinden boşaltılma işlemi), intrauterin transfüzyon (sıklıkla Rh uygunsuzluğuna bağlı bebekte oluşan şiddetli aneminin (kansızlık) anne karnında tedavisi).

Üye Olduğu Dernekler

International Society of Ultrasound in Obstetric and Gynecologic (ISUOG)

Türk Tabipler Birliği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

Uluslararası (yurt dışı) yayınlar

1- Coskun B, Dilbaz B, Karadag B, Coskun B, Tohma YA, Dur R, Akkurt MO. The role of anti-Mullerian hormone in predicting the response to clomiphene citrate in unexplained infertility.

Taiwan J Obstet Gynecol. 2018 Oct;57(5):713-717.

2- Akkurt MO, Coşkun B, Güçlü T, Çift T, Korkmazer E. Risk factors for relaparotomy after cesarean delivery and related maternal near-miss event due to bleeding. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Oct 21:1-5.

3- Akkurt MO, Akkurt I, Yavuz A, Yalcin SE, Coskun B, Sezik M. The Utility of Feticide Procedure to Shorten the Induction-to-Abortion Interval in Medical Abortion. Gynecol Obstet Invest. 2019;84(1):64-70.

4- Çoşkun B, Aksakal OS, Çoşkun B, Yurtçu E, Akkurt MÖ, Kafadar Ö, Doğanay M. The impact of concurrent pelvic organ prolapse reconstructive surgery on midurethral sling procedure outcome. Ginekol Pol. 2018;89(4):189-94.

5- Akkurt MO, Turan OM, Crimmins S, Harman CR, Turan S. Increased fetal epicardial fat thickness: A novel ultrasound marker for altered fetal metabolism in diabetic pregnancies. J Clin Ultrasound. 2018 Jul;46(6):397-402.

6- Akkurt MO, Pakay K, Akkurt I, Temur M, Korkmazer E. Prenatal diagnosis of Seckel syndrome at 21 weeks' gestation and review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jun;32(11):1905-1908.

7- Gündüz Ş, Eriş Yalçın S, Karakoç G, Akkurt MÖ, Yalçın Y, Yavuz A. Comparison of bupivacaine and ropivacaine in combination with fentanyl used for walking epidural anesthesia in labor. Turk J Obstet Gynecol. 2017 Sep;14(3):170-175.

8- Eris Yalcin S, Akkurt MO, Yavuz A, Yalcin Y, Sezik M. Prenatal sonographic diagnosis of cephalopagus conjoined twins at 14 weeks of pregnancy. J Clin Ultrasound. 2018 Jul;46(6):408-411.

9- Karakoç G, Yavuz A, Eriş Yalçın S, Akkurt MÖ, Danışman N. The significance of reverse flow in ductus venosus between sixteen and twenty weeks' gestation. Turk J Obstet Gynecol. 2017 Mar;14(1):23-27.

10- Akkurt MO, Higgs A, Turan OT, Turan OM, Turan S. Prenatal diagnosis of inverted duplication deletion 8p syndrome mimicking trisomy 18. Am J Med Genet A. 2017 Mar;173(3):776-779.

11- Coskun B, Akkurt I, Dur R, Akkurt MO, Ergani SY, Turan OT, Coskun B. Prediction of maternal near-miss in placenta previa: a retrospective analysis from a tertiary center in Ankara, Turkey. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Feb;31(3):370-375.

12- Akkurt MO, Yavuz A, Eris Yalcin S, Akkurt I, Turan OT, Yalcin Y, Sezik M. Can we consider cesarean myomectomy as a safe procedure without long-term outcome? J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Aug;30(15):1855-1860.

13- Yavuz A, Akkurt MO, Yalcin S, Karakoc G, Varol E, Sezik M. Second Trimester Fetal and Maternal Epicardial Fat Thickness in Gestational Diabetic Pregnancies. Horm Metab Res. 2016 Sep;48(9):595-600.

14- Güden M, Akkurt MÖ, Eriş Yalçın S, Coşkun B, Akkurt I, Yavuz A, Yirci B, Kandemir NÖ. A comparison of the effects of the most commonly used tocolytic agents on maternal and fetal blood flow. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Jun;13(2):85-89.

15- Yalcin SE, Yalcin Y, Yavuz A, Akkurt MO, Sezik M. Maternal and perinatal outcomes in pregnancies with multiple sclerosis: a case-control study. J Perinat Med. 2017 May 24;45(4):455-460.

16- Akkurt MO, Akkurt I, Altay M, Coskun B, Erkaya S, Sezik M. Maternal serum ferritin as a clinical tool at 34-36 weeks' gestation for distinguishing subgroups of fetal growth restriction. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Feb;30(4):452-456.

17- Köse SA, Akkurt MÖ, Yavuz A, Eriş S, Tola EN, Özkaya MO, Sezik M. Conventional 22- and 20-gauge needle for second trimester amniocentesis: A comparison of short term outcomes. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Mar;13(1):27-30.

18- Akkurt MÖ, Yavuz A, Tatar B, Özkaya MO, Ekici Eİ. Utero-cutaneous Fistula after Multiple Abdominal Myomectomies: A Case Report. Balkan Med J. 2015 Oct;32(4):426-8.

19- Akkurt MÖ, Yalçın SE, Akkurt İ, Tatar B, Yavuz A, Yalçın Y, Akgül MA, Kayıkçıoğlu F. The evaluation of risk factors for failed response to conservative treatment in tubo-ovarian abscesses. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2015 Nov 2;16(4):226-30.

20- Akkurt MO, Yavuz A, Sezik M, Ozkaya MO. An unusual complication of vesicoamniotic shunt: coiling of the shunt around lower extremity associated with dislodgement. J Obstet Gynaecol. 2016;36(2):261-2.

21- Akkurt MO, Yavuz A, Akkurt I, Karakoc G, Sezik M. Reliability of posterior-left atrium space index measurements during 20-24 weeks of gestation in structurally normal fetuses. J Perinat Med. 2016 Aug 1;44(6):613-7.

22- Yalçın Y, Tatar B, Erdemoğlu E, Akkurt MÖ, Yavuz A, Erdemoğlu. E Laparoscopic systemic devascularization of uterine cornu for cornual resection in interstitial pregnancy. Turk J Obstet Gynecol. 2015 Sep;12(3):182-184.

23- Korkmazer E, Nizam R, Arslan E, Akkurt Ö. Relationship between intercellular adhesion molecule-1 and morbidly adherent placenta. J Perinat Med. 2018 Dec 19;47(1):45-49.

24- Korkmazer E, Nizam R, Arslan E, Akkurt Ö. Relationship between vascular cell adhesion molecule-1 and morbidly adherent placenta. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2018 Dec;47(10):549-553.

25- Karadeniz RS, Tasci Y, Altay M, Akkuş M, Akkurt O, Gelisen O. Tubal rupture in ectopic pregnancy: is it predictable? Minerva Ginecol. 2015 Feb;67(1):13-9.

26- Dilbaz B, Şengül Ö, Dede S, Yerebasmaz N, Akkurt Ö. Prolapsing vaginal Mullerian cyst with cervical elongation mimicking cystocele. J Obstet Gynaecol. 2014 Feb;34(2):212-3.

27- Demir B, Dilbaz B, Karadag B, Duraker R, Akkurt O, Kocak M, Goktolga U. Coexistence of endometriosis and uterine septum in patients with abortion or infertility. J Obstet Gynaecol Res. 2011 Nov;37(11):1596-600.

28- Ozgur Akkurt M, Yavuz A, Sezik M, Okan Ozkaya M. Infant outcomes following midtrimester emergency cerclage in the presence of fully dilated cervix and prolapsing amniotic membranes into the vagina. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(15):2438-42.

29- Yalcin SE, Yalcin Y, Akkurt MO, Yavuz A, Sezik M. Adnexal masses 5 cm in diameter or greater extirpated during cesarean operation. January 2019. The Journal of reproductive medicine. 64(1):33-37.

Ulusal yayınlar

1- Mehmet Özgür Akkurt, Bora Coşkun, Tuğberk Güçlü, Kaan Pakay, Engin Korkmazer. İzole proteinüri saptanan gebe kadınların obstetrik sonuçlarının proteinüri şiddetine göre karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2018; 26 (3): 107-111.

2- Engin Korkmazer, Emine Arslan, Özgür Akkurt, Muzaffer Temur, Tayfur Çift. Ense kalınlığı ölçümü: Kim doğru, kim yanlış? Perinatoloji Dergisi 2018; 26 (2): 64-68.

3- Engin Korkmazer, Emine Arslan, Özgür Akkurt, Muzaffer Temur, Tayfur Çift, Emin Üstünyurt. Gestasyonel diabetes mellitus olgularında postpartum glukoz tolerans testi uygulamasının oranları ve uygulanmamasının nedenleri. Perinatoloji Dergisi 2018; 26 (2): 69-73.

4-  Serenat Eriş Yalçın, Yakup Yalçın, Esra Nur Tola, And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Mekin Sezik, Mehmet Okan Özkaya. Fetal manyetik rezonans görüntüleme endikasyonlarının incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 2018; 26 (1): 18-24.

5- And Yavuz, Mekin Sezik, Mehmet Özgür Akkurt, Serenat Eriş Yalçın, Gökhan Karakoç. Yapısal olarak normal fetüslerde 24–28. gebelik haftaları arasında fetal epikardiyal yağ dokusu kalınlık ölçümü. Perinatoloji Dergisi 2017; 25(2): 59-63.

6- Mehmet Özgür Akkurt, And Yavuz, Serenat Eriş Yalçın, İltaç Akkurt, Mekin Sezik. Prenatal  diagnosis  of  rare  co-occurrence  of  congenital  diaphragmatic  hernia and aortic coarctation. Cukurova Med J 2017;42(2):376-379.

7- Serenat Eriş Yalçın, Mehmet Özgür Akkurt, And Yavuz, Mekin Sezik. Birinci Trimesterde Tanı Konulan Body Stalk Anomalisi: Olgu Sunumu. Gazi Medical Journal 2017; 28: 139-141.

8- Serenat Eriş Yalçın, And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Mekin Sezik. Prenatal olarak tanı konulan parsiyel monozomi 13q sendromu olgusu. Cukurova Med J 2017;42(1):189-191.

9- Cetin Aydin, Serenat Eris Yalcin, Yakup Yalcin, Dilek Uysal, Mehmet Ozgur Akkurt, And Yavuz, Halime Sen Selim, Esra Nur Tola. Risk factors of placenta previa: a population based study and the review of the literature. Med Science 2016; 5(4): 941-4.

10- And YAVUZ, Mehmet Özgür AKKURT, Yakup YALÇIN, Burak TATAR, Gökhan KARAKOÇ. Tubal Reanastomoz Sonrası Gebelik Sonuçları. 2015; 25(4): 227-230.

11- And YAVUZ, Mehmet Özgür AKKURT, Gökhan KARAKOÇ, Mehmet Muammer DOĞAN, Yakup YALÇIN, Burak TATAR. Histopatolojik Olarak Ektopik Gebe Olduğu Kanıtlanan Hastalarda Serum Ca-125, Östradiol ve Progesteron Düzeyleri. 2015; 12(4): 140-143.