Nev Sağlık Grubu
EN

2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Uzmanlık ihtisası alan Dr. Taymur, mesleğine sırasıyla Elazığ, Siirt, Ankara illerinde devam etti. Prof. Dr. İbrahim Taymur, 2013 yılında başasistanlık sınavını kazanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinden, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim Üyeliği (Doçentlik) unvanını almıştır.

Prof. Dr. İbrahim Taymur’un mesleği ile ilgili olarak ilgilendiği alanlar şunlardır: Analitik psikoterapi (Özellikle self psikoterapisi), Bilişsel davranışçı psikoterapi, Kişilik ve kişilik bozuklukları, davranışsal bağımlılıklar (yeme bağımlılığı, kumar bağımlılığı).

Prof. Dr. İbrahim Taymur, Bursa’da internet bağımlılığına yönelik saha çalışmalarında eğitmen ve danışman olarak projelere dâhildir. 2016 yılından bu yana dirençli depresyon ile ilgili araştırmalar yürütmektedir. Parkinson hastalarında kullanılmakta olan derin beyin stimülasyonu (beyin pili) tedavisi eğitimlerine katılmış olan Prof. Dr. İbrahim Taymur, Nöro modülasyon ile ilgili Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde Nöro modülasyon Ekibinde çalışmıştır. İleride psikiyatri hastalarında kullanımı ile ilgilenmektedir.

Prof. Dr. İbrahim Taymur, mesleği ile ilgili birçok eğitim almıştır. Bunlar sırasıyla;

Çan Tiyatrosu Temel Psikodrama eğitim ve uygulaması (2002 ANKARA)

Klasik Psikanaliz Teorik ve Pratik Eğitimleri: Prof. Dr. Leyla Zileli (2002-2003 ANKARA)

Psikanaliz Teorik ve Pratik Eğitimleri: Dr. Ülkü Gürışık (2005 ANKARA)

Kısa Acil Psikoterapi Teorik ve Pratik Eğitimi: Prof. Dr. Yıldırım B. Doğan ve Prof. Dr. Selçuk Candansayar (2003-2004 ANKARA)

Bireysel Analitik Psikoterapi Teorik ve Pratik Eğitimi: (2008-2012 ANKARA)

Başkent üniversitesi 100 saatlik Temel Aile Terapisi Eğitimi: (2009 ANKARA)

Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi: (2010 ANKARA)

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi: (2010-2012 ANKARA)

Şema terapisi eğitimi (1.Düzey sertifikasyon): (2012 ANKARA)

Derin beyin stimülasyon eğitimi: (2018 İSTANBUL)

EMDR eğitimi 1. Düzey: (2021)

Birçok uluslararası ve yurt içi sempozyum ve kongre ye katılmıştır. 40. Ulusal Psikiyatrı Kongresi, Gelişimsel Psikopatoloji ödülünü kazanmıştır.

Prof. Dr. İbrahim Taymur’un uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan birçok makalesi, uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan birçok bildirisi bulunmaktadır.

‘’Silüetler’’, yazarın ilk kitabıdır. Yazar, 8 öyküsünden oluşan bu kitapta kendi hayat yolculuğundan yola çıkarak bu yolda karşılaştığı hayatların öykülerini kaleme almıştır.

Ahmet Çağan adında bir erkek çocuk babasıdır.

 

 İDARİ GÖREVLER:

2013-2018       Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği idari sorumlusu

2016-2020       Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanlığı

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. BILISSEL DAVRANISÇI TERAPILER DERNEGI, Üye , 2012

2. TÜRKIYE PSIKIYATRI DERNEGI, Üye , 2009

3. ANADOLU PSIKANALITIK PSIKOTERAPILER DERNEGI, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2013