Nev Sağlık Grubu
EN

1990-1991 yıllarında Artvin Hopa’da Tabip Asteğmen olarak görev yapan Dr. Orhan Demiralp, 1991-1992 yılları arasında Ankara SSK Ulucanlar Dispanserinde görev yaptıktan sonra, 1992-1997 yılları arasında Ankara SSK Dışkapı Hastanesinde Beyin Cerrahi İhtisasını yapmıştır.

1997-2000 yılları arasında Erzincan SSK Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde mecburi uzmanlık hizmetini yapan Dr. Orhan Demiralp, 2000-2019 yılları arasında Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde Uzman Hekim olarak görev yapmış olup, akabinde de 2019-2023 yılları arasında Bursa Özel Doruk Yıldırım Hastanesi’nde Uzman Hekimlik yapmıştır.

Dr. Orhan Demiralp, halen Nev Esentepe’de görevini sürdürmektedir. Dr. Demiralp, 2 çocuk sahibidir.

KATILDIĞI KURSLAR

PERKÜTAN NÜKLEOPLASTI KURSU

VAGUS PILI KURSU

BEYIN TÜMÖRLERINDE GAMA KNIFE KURSU

 

YAPILAN GİRİŞİMLER

1. SPINAL TRAVMA, LISTEZIS, DAR KANAL HASTALIKLARININ STABILIZASYON AMELIYATLARI.

2. SPINAL TÜMÖRLER

3. SERVIKAL DISK HERNILERI (SERViKAL MIKRODISKEKTOMI)

4. SERVIKAL TRAVMALAR

5. HIDROSEFALI TANILI HASTADA V.P SANT UYGULAMASI

6. NORMAL BASINÇLI HIDROSEFALI VE PSEUDOTÜMÖR SEREBRI TANILARINDA

LUMBOPERITONEAL $ANT AMELIYATI.

7. LOMBER DISK HERNILERINDE(BEL FITIGI) LOMBER MIKRODiSKEKTOMI

AMELIYATLARI.

8. KARPAL TUNEL SENDROMU, ULNAR TUZAK NÖROPATi, PERONEAL TUZAK

NÖROPATI AMELIYATLARI.

9. KAFA TRAVMALARI, EPIDURAL HEMATOMLAR, SUBDURAL

HEMATOMLAR, ÇÖKME KIRIKLARI, KRANIOPLASTILER