Nev Sağlık Grubu
EN

Varna Prof. Pareskev Stoyanov Tıp Üniversitesi -Bulgaristan’dan mezun olmuştur. Varna Devlet Hastanesi Çocuk Acil, Varna Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı ve Bursa Medical Park Hastanesi’nde çalışmıştır. İngilizce, Bulgarca, Makedonca ve az Rusça bilmektedir.

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:

  • Türk Tabip Odası
  • Türk Pediatri Birliği
  • Genç Pediatrist Birliği
  • Balkan Pediartic Association
  • EPA (European Paediatric Association)