Nev Sağlık Grubu
EN

Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimini Ankara Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalında (2002-2007) tamamlayan Dr. Hüseyin Göksülük, daha sonrasında sırasıyla  Kilis Devlet Hastanesinde (2008-2009) (Mecburi Hizmet), Özel Kıbrıs Medikent Hastanesinde (2009-2010), Özel Eskişehir Sakarya Hastanesinde (2011-2012), Medikalpark Gaziantep Hastanesinde (2012-2013), Ankara Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında (2013-2018), Ankara Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında (2018) ve İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medikalpark Hastanesinde (2019-2020) görev yapmıştır.

Dr. Hüseyin Göksülük, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.


Tıbbi İlgi Alanları:

                Ekokardiyografi (Transtorasik ve transezofageal)

                Tanısal koroner anjiyografi (Radial ve femoral)

                Kalp kateterizasyonu ve hemodinamik inceleme

                Perkütan koroner girişim (Balon anjiyoplasti ve stent implantasyomu)

                IVUS ve FFR (İntrakoroner hemodinamik inceleme)

                Elektrofizyolojik çalışma

                Radyofrekans kateter ablasyonu

                Kalıcı kalp pili implantasyonu

                ICD ve CRT implantasyonu

                Perkütan ASD kapatılması

                Perkütan mitral ve pulmoner kapak balon valvuloplasti

                Transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI)

                EVAR , TEVAR

                Alt ve üst ekstremite periferik vasküler girişimler

                Karotid arter, renal arter girişimleri

Araştırma ve Yayınlar:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=goksuluk+h&sort=date&size=50