Nev Sağlık Grubu
EN

Aydın, lisans dönemi boyunca çeşitli fabrika, okul ve kurum çalışanlarına yönelik verilen psikoloji seminerlerinde asistan olarak yer almıştır.

Lisans eğitimini takiben Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Eslem Aydın, Özel Fransız Lape Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak çalışmıştır.  Aydın, Nev Fsm’de Klinik Psikolog olarak görevine devam etmektedir.

 

 Alınan Eğitimler:

 Prof. Dr. Hakan Türkçapar : Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori Eğitimi (2020-2021)

 Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu : İleri Düzey Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim (2022-2023)

 Dr.Nevin Dölek : Kriz ve Yas Danışmanlığı Eğitimi

 Dr.Nevin Dölek : Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

 Türk Psikologlar Derneği : Afet, Travma ve Kriz Eğitimi

 Beck Institute : Ciddi Ruhsal Bozukluklarda İyileşme Odaklı Bilişsel Terapi ( CT-R)


Uygulanan Testler:

Moxo (d-CPT) Dikkat Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Porteus Labirent Testi

Kent EGY Zeka Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Frostig Görsel Gelişimsel Algı Testi

Addenbroke's Kognitif Tarama Envanteri (ACE-R)

Standardize Mini Mental Test ( SMMT)

Benton Görsel Bellek Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi

 

Üye Olunan Dernekler

Türk Psikologlar Derneği