Nev Sağlık Grubu
EN

Eczane; yatarak tedavi görmekte olan ve acil servise müracaatta bulunan hastalarımızın ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için ISO 9001: 2000 Kalite programında belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak hizmet sunmaktadır.

Doktorlarımız