TELEFONLA RANDEVU

0224 249 98 88

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji

Etiket:

Gastroenteroloji

 

Gastroenteroloji bölümü; sindirim sistemi organlarının (yemek borusu, mide, ince barsak,

 

kalın barsak) ve sindirime yardımcı olan karaciğer, safra kesesi ve pankreas'ın hastalıklarında

 

cerrahi girişime gerek kalmaksızın ilaç veya endoskopik olarak tedavilerinin uygulandığı

 

bölümdür.

 

Özel Esentepe Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde tanı amaçlı yapılan başlıca

 

işlemler;

 

• Sindirim sisteminin üst kısmı olan mide, bağırsak hastalıklarını araştırmak için

 

yapılan endoskopik işlemler (özofago-gastro-duodenoskopi)

 

• Kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi.

 

• Safra yolları ve pankreas hastalıkları incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjio-

pankreatografi (ERCP)

 

• Karaciğer hastalıkları için karaciğer biopsisi

 

Özel Esentepe Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde tedavi amaçlı yapılan başlıca

 

işlemler;

 

• Tüm üst ve alt gis kanamalarda skleroterapi uygulaması

 

• Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması

 

• Kansere bağlı (malign) darlıklarda stent uygulaması

 

• Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması

 

• Uzun süreli beslenme ihtiyaç duyan ancak ağızdan beslenmeyen hastalara Perkutan

 

Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması

 

• Kalın bağırsaktaki ve midedeki poliplerin polipektomi ile çıkarılması

 

• Kalın bağırsaktaki darlıklarda stent uygulaması

 

• Hemoroid için band ligasyon ve lazer uygulaması

 

• Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması

 

ve stent uygulaması (ERCP).

 

Özel Esentepe Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nde endoskopik inceleme ve işlemler için

 

hasta konforunu ön planda tutan, ideal çalışma koşullarda hazırlanmış endoskopi üniteleri

 

bulunmaktadır.

 

Gastroenteroloji Bölümümüzde gastroskopi, kolonoskopi, sindirim sistemi kanamalarının takibi ve acil

 

olarak durdurma tedavisi, sklerozan tedavi, varis kanamaları tedavisi, ERCP yöntemiyle kronik

 

pankreatit tedavisi, safra yolu taşları ve darlıkları tedavisi, safra yollarından taş çıkarma, polipektomi

 

adı verilen mide ve bağırsak poliplerinin çıkartılması, ülser tedavisi, reflü hastalığının tedavisi, Crohn

 

hastalığı, Ülseratif Kolit hastalığının tedavisi, safra yolları, kalın barsak, ince barsak ve yemek

 

borusuna stent yerleştirme gibi uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca beslenme problemi olan ağızdan

 

gıda alamayan hastalara endoskopik yöntem ile tüp yerleştirilmesi (PEG) yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları